mazowieckie

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
Mazowsze 2018


Konwenty Marszałków Województw RP odbywają się sukcesywnie od 1999 roku, kiedy wraz z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego powstała idea utworzenia forum, którego rolą miało być działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach.

W skład gremium wchodzą marszałkowie wszystkich województw, a posiedzenia odbywają się zawsze na terenie regionu, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Przewodnictwo w Konwencie trwa pół roku.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo – doradczym, reprezentującym interesy regionów. Podczas spotkań omawiane są najważniejsze problemy z jakimi borykają się samorządy województw, wypracowywane są wspólne stanowiska dotyczące istotnych spraw dla rozwoju regionów, które są dla parlamentarzystów wskazówką i podstawą do wprowadzania korzystnych dla samorządów zmian w prawie.

W obradach biorą udział nie tylko marszałkowie województw, ale również przedstawiciele władz państwowych, instytucji europejskich i regionów.

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pomorskie
malopolskie
podkarpackie
Lubuskie
Podlaskie
Kujawsko-Pomorskie
Świętokrzyskie
lubelskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Śląskie
Województwo Zachodniopomorskie
malopolskie
opolskie
opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: konwent@mazovia.pl